Koronavirus – Punaisen Ristin työ kotimaassa

Ihmisiä Punaisen Ristin varusteissa pystyttämässä sairaalatelttaa kotimaassa.
Kuva: Anni Koponen / Suomen Punainen Risti

Punainen Risti auttaa koronakriisissä ympäri Suomen.


Suomen Punaisella Ristillä on valtakunnallisena ja viranomaisia tukevana järjestönä erityinen rooli valmiudessa ja varautumisessa. Olemme seuranneet koronatilanteen kehittymistä sen ensihetkistä lähtien.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ja työntekijät auttavat koronatilanteesta kärsiviä viranomaisten tukena. Lisäämme ja kehitämme toimintaa avun tarpeen muuttuessa. Siellä, missä epidemia ei vielä ole levinnyt laajalle, vapaaehtoiset ovat varautuneet auttamaan viranomaisen pyynnön tullessa.

Noudatamme toiminnassa viranomaisten ohjeistuksia ja määräyksiä, ja autamme siellä, missä apua eniten tarvitaan.

Koronarokotuksissa tukeminen

Punainen Risti tukee viranomaisia koronarokotuksissa. Vapaaehtoiset avustavat viranomaisia ohjaamalla rokotettavaksi saapuvia oikeisiin tiloihin ja antamalla rokotettavilla henkistä tukea ja keskusteluapua. Ensiaputaitoiset vapaaehtoiset myös osallistuvat rokotettujen jälkitarkkailuun.

Avustustoimintaan tarvitsemme satoja uusia vapaaehtoisia ympäri Suomen. Uudellamaalla voit ilmoittautua vapaaehtoiseksi täältä. Muualla Suomessa tiedustele alueesi avuntarvetta Punaisen Ristin piiritoimistosta. Piirien yhteystiedot löydät täältä.

Ruoka-apu ja asiointiapu

Punaisen Ristin vapaaehtoiset jakavat ruoka-apua sekä auttavat ikäihmisiä ja muita riskiryhmiin kuuluvia käymällä heidän puolestaan kaupassa ja apteekissa.

Sekä apua saavien että auttajien turvallisuus on meille ehdottoman tärkeää. Turvallisuuden varmistamiseksi vapaaehtoiset toimivat aina Punaisen Ristin yhteisten ohjeiden ja toimintamallien mukaisesti.

Lisätietoa toiminnasta eri alueilla saat ottamalla yhteyttä Punaisen Ristin paikallisosastoon tai piiriin.

Apua sairaaloille

Punainen Risti auttaa sairaaloita varautumaan epidemiaan toimittamalla niille triage-yksiköitä. Yksiköiden avulla sairaalat saavat lisätilaa potilaiden hoidon kiireellisyyden arviointiin.

Sairaanhoitopiirit vastaavat tilaamansa triage-yksikön kustannuksista. Punainen Risti avustaa sairaaloita kuljettamalla teltat kohteeseen logistiikkakeskuksestaan Tampereelta ja pystyttämällä ne työntekijöiden sekä koulutettujen vapaaehtoisten avulla. Lisäksi järjestö perehdyttää tilaajan teltan käyttöön

Punaisella Ristillä on valmius toimittaa vielä useita samanlaisia yksiköitä pyynnöstä sairaaloihin ympäri Suomen.

Vapaaehtoiset auttavat pyynnöstä myös muun muassa potilaiden opastuksessa sairaaloiden sisäänkäynnillä, jos sairaalan omaa henkilökuntaa ei ole riittävästi.

Läsnäoloa verkkoon ja puhelimeen

Tuemme haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä vaarantamatta avunsaajien ja vapaaehtoisten terveyttä.

Punaisen Ristin auttavassa puhelimessa ylläpidimme keskusteluapua koronavirusepidemian aiheuttamista huolista ja murheista. Soittajille vastasi yli sata koulutettua henkisen tuen vapaaehtoista ympäri Suomen. Palvelua tuki LähiTapiola. Auttavan puhelimen työ saatiin päätökseen 26.6.2020.

Punaisen Ristin tuhannet koulutetut ystävätoiminnan vapaaehtoiset ovat yhteydessä ystäväpareihinsa ympäri Suomea entistä aktiivisemmin puhelimitse ja muiden etäyhteyksien välityksellä. Olemme lisänneet valtakunnallista verkkokoulutusta, ja ystävätoimintaan koulutetaan yhä enemmän uusia vapaaehtoisia.

Punaisen Ristin Nuorten turvatalot tukevat nuoria puhelimitse ja verkossa. Myös tilapäinen majoitus Nuorten turvatalossa on auki oireettomille nuorille tarpeen mukaan. Tarjoamme nuorille tukea myös Sekasin-chatin kautta, jossa yhteydenottojen määrä on kasvanut koronakriisin aikana.

Tarjoamme verkossa tukea myös omaishoitajille.

Oikean tiedon jakaminen

Punainen Risti jakaa kanavillaan aktiivisesti viranomaisten tuottamaa tietoa koronatartuntojen ehkäisemisestä. Tuotamme myös itse muun muassa henkisen tuen ohjeita kaikkien käytettäväksi verkkoon. Koulutetut vapaaehtoiset ovat toimineet neuvojina viranomaisten koronapuhelimissa ja -chateissa.

Vapaaehtoiset ovat jakaneet Suomeen palaaville matkustajille tietoa koronaviruksesta Helsinki-Vantaan lentokentällä. Toiminnan tarkoituksena oli varmistaa, että jokainen saa palatessaan tiedon karanteenista ja muista toimista tartuntojen ehkäisemiseksi.

Koska suurin osa kouluista on kiinni, tarjoamme myös etäläksyhelppiä sekä ilmaisia oppimateriaaleja etäopiskelun tueksi verkossa.

Verenluovutus toimii poikkeustilanteessakin

Verenluovuttajia tarvitaan myös epidemian aikana. Toiminta on järjestetty niin, että verenluovutukset onnistuvat myös poikkeustilanteessa.

Verenluovutus toimii nyt ensisijaisesti ajanvarauksella kiinteissä paikoissa, ja ajanvarausta on laajennettu myös verenluovutustilaisuuksiin.

Verenluovutuspisteissä on käytössä korostetut hygienia- ja varotoimet. Voit tarkistaa ajantasaisen veren tarpeen osoitteessa veripalvelu.fi.

Näin autamme koronarokotuksissa
Punaisen Ristin vapaaehtoiset avustavat viranomaisia koronarokotuksissa
Tule avuksi koronarokotuksiin
Punainen Risti tukee pääkaupunkiseutua koronatyössä
Näin vapaaehtoiset auttavat koronakriisissä
"Vapaaehtoiseksi lähteminen tuntui luontevalta"
Kokemuksia ystävätoiminnasta koronakriisissä
”Kyllä pystyy olemaan yhteydessä, kun ossaa vaan puhua ja tietää kelle soittaa”