Röda Korset hjälper huvudstadsregionen i coronaarbetet

En kvinna i Röda Korsets väst för frivilliga ger råd till en kvinna som kommit för att vaccinera sig.
Fotograf: Leena Koskela / Suomen Punainen Risti

Nu söker vi hundratals personer för frivilliguppdrag i Nyland.

I Nyland har flera städer bett Finlands Röda Kors om hjälp med coronavaccineringen. Nu söker vi hundratals personer för frivilliguppdrag i huvudstadsregionen. Röda Korset har förberett sig för förfrågningar om hjälp även från andra kommuner.

Myndigheterna ansvarar för spårningen och vaccineringen

De frivilliga arbetar till stöd för social- och hälsovårdspersonalen.

– När det gäller vaccinationerna handleder de frivilliga de som kommer till vaccineringen och försäkrar att var och en har en mask. Dessutom hjälper de experterna med observationen efter vaccination, säger Niina Hirvonen, koordinator av första hjälpen-verksamheten.

Frivilliga hjälper till speciellt under rusningstopparna. De ersätter inte experternas arbete. Städerna har rekryterat och rekryterar hundratals arbetstagare.

Röda Korset utbildar de frivilliga för deras uppgifter

Röda Korset utbildar alla frivilliga i samarbete med städerna. Röda Korset ansvarar även för rekryteringen och utbildningen av frivilliga som kommer via andra organisationer.

De frivilliga får inskolning i uppgifterna även på plats. De frivilliga använder inte patientdatasystemet.

– Det är fråga om en exceptionell situation, då målet är att vaccinera en stor del av människorna så snabbt som möjligt. Röda Korset är berett att bistå myndigheterna i hela landet om de begär hjälp. För uppdragen behövs nu även många helt nya frivilliga, och vi uppmuntrar alla intresserade att anmäla sig, säger Aki Pihlaja, chef för Röda Korsets beredskapsverksamhet i hemlandet.

Anmäl dig som frivillig för uppdrag i Nyland under coronaepidemin