5 sätt att hjälpa – Coronavirus

Fotograf: Maiju Pohjanheimo / Suomen Punainen Risti

Coronakrisen berör oss alla, och vi klarar oss igenom den tillsammans. Låt oss tillsammans sörja för vår egen och andras säkerhet, och inte lämna någon ensam.

Vare sig du är i karantän eller inte – och oberoende av vilken åldersgrupp du hör till – kan du alltid hjälpa. Välkommen med!

1) Ta hand om dig själv och andra

Håll kontakt med dina närmaste per telefon eller på distans. Genom att begränsa fysisk socialisering skyddar du dina medmänniskor från att smittas.
>>Läs tipsen om hur du kan sörja om ditt eget orkande under karantänen

2) Fråga om du kan hjälpa

Om du själv är frisk och inte misstänker att du smittats, är grannhjälp ett bra sätt att hjälpa. Du kan fråga de som bor hos grannen eller av andra bekanta om de behöver hjälp med till exempel att gå i butiken. Ifall hjälparbetet kräver möte ansikte mot ansikte, följ myndigheternas anvisningar.

3) Anmäl dig som frivillig

Seniorer och personer som hör till coronavirusets riskgrupper behöver samtalssällskap. Du hjälper från ditt eget hem.
>>Kom med på en kurs för nät- och telefonvänner (på finska)

Röda Korsets frivilligavdelningar är aktiva på hundratals orter, på många olika sätt. Anmäl dig till Röda Korsets frivilligreserv genom att skapa din profil i Oma Röda Korset. Berätta för oss om vad du kan och om dina önskemål, och vi tar kontakt med sig.
>>Anmäl dig till frivilligreserven

4) Donera blod

Om du känner dig själv frisk och fyller förutsättningarna för att donera blod, är du välkommen att göra det.
>>Mer information på Blodtjänstens webbplats

5) Ge ett bidrag

Med ditt bidrag kan Röda Korset hjälpa utsatta personer under coronaepidemin i Finland och i världen. Vi stödjer den inhemska hjälpberedskapen genom att bland annat utbilda frivilliga att hjälpa ensamma. I Grekland och Turkiet stödjer vi hjälparbete som bromsar spridningen av coronaviruset och skyddar kvinnors rättigheter. 
>>Bidra med en valfri summa 

Representerar du ett företag eller ett samfund?
Anmäl en donation av material eller service med denna blankett. Om du har frågor om företagsbidrag eller -samarbete, kontakta yritykset@punainenristi.fi

Extratips:
Också felaktig information om coronavirusets sprids. Följ med tillförlitliga medie- och andra organisationer samt myndigheter, dela den information de publicerar och följ myndigheternas anvisningar.
>>THL: Aktuell information om coronaviruset

Människor med invandrarbakgrund eller papperslösa är särskilt utsatta, eftersom de kan ha dålig tillgång till information om bekämpandet av smittan och om tillgång till hjälp. Du kan hjälpa genom att se till att personer som inte talar finska får korrekt och aktuell information om coronaviruset:

Följ också Röda Korset: