5 sätt att hjälpa – Coronavirus

Fotograf: Maiju Pohjanheimo / Suomen Punainen Risti

Coronakrisen berör oss alla, och vi klarar oss igenom den tillsammans. Låt oss tillsammans sörja för vår egen och andras säkerhet, och inte lämna någon ensam.

Många sätt att vara en vän

Hos enäldre person som bor ensam skapar regelbundna besök av en frivillig vän en känsla av trygghet och glädje i den ensamma vardagen. Ofta räcker blotta närvaron, men en frivillig väns sällskap uppmuntrar ofta en äldre person att röra på sig även utanför hemmet.

Du kan till exempel hjälpa en äldre person med ett enskilt läkarbesök eller att handla. Sådan hjälp med att uträtta ärenden är kortvarig och sporadisk.

När vi förmedlar en vän till enung människa som vill ha en vän beaktar vi särskilt bådas intressen och önskemål om gemensamma aktiviteter. Med vännen kan du också tillbringa tid genom att vara aktiv, till exempel utöva en hobby, gå på bio, kafé, matcher och konserter. 

För en invandrare kan en frivillig vän vara ett oersättligt stöd. Du kan ensam, tillsammans med din partner, din familj eller en vän bli vän till en invandrare eller en hel familj som invandrat. Ni kan tillsammans göra vardagliga saker, till exempel gå på promenad, laga mat eller besöka sevärdheter i närområdet.

Hitta närmaste vänkurs eller kontakta din lokalavdelning

Närståendevårdarens vardag, det vill säga att på heltid eller vid sidan av sitt arbete sköta om en närstående, är krävande och ofta även tung. Som stöd för en närståendevårdare och som frivillig inom Röda Korset är du en viktig del av närståendevårdarens vardag. Ett besök hos närståendevårdarfamiljen, ett gruppmöte som du ordnat eller en uppiggande utflykt kan vara månadens mest efterlängtade händelse. 

Förutom grundkursen i vänverksamhet finns det för dem som vill stödja närståendevårdare kompletterande utbildning för verksamhet som stöder närståendevårdsfamiljer. 

Hitta närmaste vänkurs eller kontakta din lokalavdelning

Läs mer om verksamheten för närståendevårdare

Tycker du om att skicka meddelanden och utbyta tankar genom att skriva? Som en vän på webben kan du föra privata och anonyma diskussioner med din vän på valbart sätt, via e-post eller i chattappar. Vänskap på webben fungerar oavsett tid och rum.

Du kan bli en vän på webben genom att gå en kurs i vänverksamhet på webben eller grundkursen i vänverksamhet samt en webbintroduktion för vänner på webben.

Hitta närmaste vän på webben- eller vänkurs.

Om du vill genomföra webbintroduktionen för vänner på webben, kontakta varpu.salmenrinne@rodakorset.fi

För en person på sjukhus, serviceboende eller vårdhem ger besök av eller utflykter tillsammans med en frivillig vän efterlängtad variation i vardagen som piggar upp. Som frivillig vän kan du göra regelbundna besök och vara någon att prata med eller hjälpa till vid utomhusvistelser samt med att ordna tillställningar och gruppverksamhet – på egen hand eller tillsammans med andra frivilliga.

Som besökare på fängelse är du en frisk fläkt från livet utanför fängelsemurarna. Efter ett avtjänat straff är det lättare för en fånge att anpassa sig till vardagen om kontakten till det civila livet inte har brutits helt. Som besökare på fängelse kan du besöka samma fånge ett par gånger i månaden eller ordna gruppaktiviteter tillsammans med andra besökare. Om gruppens teman och mål beslutar ni tillsammans. En besökare på fängelse ska ha fyllt 25 år.

Hitta närmaste vänkurs eller kontakta din lokalavdelning

Som frivillig kan du leda olika grupper och klubbar eller till exempel hjälpa till med att ordna olika evenemang och utflykter.

Grupperna kan ordna rekreationsverksamhet på serviceboenden eller andra inrättningar, men även öppna kvartersklubbar eller kamratmöten i bostadsområden, där människor som befinner sig i likande livssituationer samlas för att prata och umgås. Även för invandrare och rehabiliteringsklienter inom mentalvården ordnas gruppverksamhet.

Hitta närmaste vänkurs eller kontakta din lokalavdelningVare sig du är i karantän eller inte – och oberoende av vilken åldersgrupp du hör till – kan du alltid hjälpa. Välkommen med!

1) Ta hand om dig själv och andra

Håll kontakt med dina närmaste per telefon eller på distans. Genom att begränsa fysisk socialisering skyddar du dina medmänniskor från att smittas.
>>Läs tipsen om hur du kan sörja om ditt eget orkande under karantänen

2) Fråga om du kan hjälpa

Om du själv är frisk och inte misstänker att du smittats, är grannhjälp ett bra sätt att hjälpa. Du kan fråga de som bor hos grannen eller av andra bekanta om de behöver hjälp med till exempel att gå i butiken. Ifall hjälparbetet kräver möte ansikte mot ansikte, följ myndigheternas anvisningar.

3) Anmäl dig som frivillig

Seniorer och personer som hör till coronavirusets riskgrupper behöver samtalssällskap. Du hjälper från ditt eget hem.
>>Kom med på en kurs för nät- och telefonvänner (på finska)

Röda Korsets frivilligavdelningar är aktiva på hundratals orter, på många olika sätt. Anmäl dig till Röda Korsets frivilligreserv genom att skapa din profil i Oma Röda Korset. Berätta för oss om vad du kan och om dina önskemål, och vi tar kontakt med sig.
>>Anmäl dig till frivilligreserven

4) Donera blod

Om du känner dig själv frisk och fyller förutsättningarna för att donera blod, är du välkommen att göra det.
>>Mer information på Blodtjänstens webbplats

5) Ge ett bidrag

Med ditt bidrag kan Röda Korset hjälpa utsatta personer under coronaepidemin i Finland och i världen. Vi stödjer den inhemska hjälpberedskapen genom att bland annat utbilda frivilliga att hjälpa ensamma. I Grekland och Turkiet stödjer vi hjälparbete som bromsar spridningen av coronaviruset och skyddar kvinnors rättigheter. 
>>Bidra med en valfri summa 

Representerar du ett företag eller ett samfund?
Anmäl en donation av material eller service med denna blankett. Om du har frågor om företagsbidrag eller -samarbete, kontakta yritykset@punainenristi.fi

Extratips:
Också felaktig information om coronavirusets sprids. Följ med tillförlitliga medie- och andra organisationer samt myndigheter, dela den information de publicerar och följ myndigheternas anvisningar.
>>THL: Aktuell information om coronaviruset

Människor med invandrarbakgrund eller papperslösa är särskilt utsatta, eftersom de kan ha dålig tillgång till information om bekämpandet av smittan och om tillgång till hjälp. Du kan hjälpa genom att se till att personer som inte talar finska får korrekt och aktuell information om coronaviruset:

Följ också Röda Korset: