Kontaktuppgifter för media

Fotograf: Petteri Kari / Suomen Punainen Risti

Välkommen till Finlands Röda Kors webbplats för mediasamarbete!

Vi betjänar mediernas representanter på många olika sätt. Röda Korsets experter från många olika branscher är tillgängliga för intervjuer och för att samla in bakgrundsinformation.

På den här webbplatsen hittar du kontaktuppgifterna till Röda Korsets centralbyrås kommunikationsenhet, ledningen och enheterna samt information om styrelsen och fullmäktige. 

Om du inte hittar det du söker, kontakta oss:
020 701 2000 (vardagar kl. 8.30–16.00)
info@rodakorset.fi

E-postadresserna till Finlands Röda Kors personal har formatet: fornamn.efternamn@rodakorset.fi.

Mari Mäkinen

Kommunikationssakkunnig
040 664 7779
mari.makinen@rodakorset.fi

Sari Häkkinen

Kommunikationssakkunnig
040 581 0346
sari.hakkinen@rodakorset.fi

Noora Kero

Kommunikationssakkunnig
040 581 1063
noora.kero@rodakorset.fi

Ilpo Kiiskinen

Kommunikationsdirektör
0500 211 261
ilpo.kiiskinen@rodakorset.fi

Siru Aura

Kommunikationschef
040 838 8919
siru.aura@rodakorset.fi

Ledning:

Generalsekreterare
Kristiina Kumpula, 040 588 6248

Ledningens sekreterare
Raija Mölsä, 0400 611 410

Ekonomi- och personaldirektör
Tapani Väisänen, 040 551 1117

Direktör för den internationella biståndsverksamheten, vik.
Tiina Saarikoski, 040 189 4885

Organisationsdirektör
Marja Lehtimäki, 050 320 5181

Direktör för medelanskaffning
Sirpa Solehmainen, 050 567 6629

Kommunikationsdirektör
Ilpo Kiiskinen, 0500 211 261

Teamledare:

Medelanskaffningschef
Anna Laurinsilta, 040 741 1030

Chef för beredskapsverksamheten i hemlandet 
Aki Pihlaja, 040 163 2227

Chef för enheten för hälsa och välmående
Maria Viljanen, 040 532 6888

Chef för frivillig- och ungdomsenheten
Erja Reinikainen, 0400 137 490

Chef för den internationella programverksamheten
Maria Suoheimo, 040 701 1138

Chef för den internationella katastrofhjälpen
Tiina Saarikoski, 040 189 4885

Chef för den internationella ekonomiförvaltningen
Jussi Lares, 040 643 3578

Chef för det internationella personbiståndet
Jaana Jokinen, 0400 910 686

Logistikchef (logistikcentralen i Kalkku)
Ari Mäntyvaara, 03 3142 1417

Anskaffningschef (logistikcentralen i Kalkku)
Ritva Lahti, 040 528 2507

Finlands Röda Kors styrelse 2017–2020:

Ordförande
Pertti Torstila

Vice ordförande
Ann-Mari Audas-Willman
Otto Kari
Sami Laitinen

Styrelsemedlemmar
Henri Backman
Outi Forsblom
Eija Karine
Katja Kuusela
Marju Pihlajamaa
Markku Suokas

Finlands Röda Kors fullmäktige 2017–2020

Ordförande för fullmäktige
Pirkko-Liisa Ollila

Vice ordförande för fullmäktige
Päivi Kuntze

2019
Journalisterna bedömer: FRK bästa organisation inom extern kommunikation