Kontaktuppgifter för media

Fotograf: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto

Välkommen till Finlands Röda Kors webbplats för mediasamarbete!

Vi betjänar mediernas representanter på många olika sätt. Röda Korsets experter från många olika branscher är tillgängliga för intervjuer och för att samla in bakgrundsinformation.

På den här webbplatsen hittar du kontaktuppgifterna till Röda Korsets centralbyrås kommunikationsenhet, ledningen och enheterna samt information om styrelsen och fullmäktige. 

Om du inte hittar det du söker, kontakta oss:
020 701 2000 (vardagar kl. 8.30–16.00)
info@rodakorset.fi

E-postadresserna till Finlands Röda Kors personal har formatet: fornamn.efternamn@rodakorset.fi.

Noora Kero

Kommunikationssakkunnig
040 581 1063
noora.kero@rodakorset.fi

Aku Suomalainen

Kommunikationssakkunnig
040 664 3236
aku.suomalainen@rodakorset.fi 

Ada Bergroth

Kommunikationssakkunnig
040 610 9447
ada.bergroth@rodakorset.fi

Tiina Leinonen

Kommunikationssakkunnig
040 581 0346
tiina.leinonen@rodakorset.fi 

Ilpo Kiiskinen

Kommunikationsdirektör
0500 211 261
ilpo.kiiskinen@rodakorset.fi

Siru Aura

Kommunikationschef
040 838 8919
siru.aura@rodakorset.fi

Ledning:

Generalsekreterare
Kristiina Kumpula, 040 588 6248

Ledningens sekreterare
Raija Mölsä, 0400 611 410

Ekonomi- och personaldirektör
Tapani Väisänen, 040 551 1117

Direktör för internationell biståndsverksamhet
Tiina Saarikoski, 040 189 4885

Organisationsdirektör
Marja Lehtimäki, 050 320 5181

Direktör för medelanskaffning
Sirpa Solehmainen, 050 567 6629

Kommunikationsdirektör
Ilpo Kiiskinen, 0500 211 261

Teamledare:

Chef för beredskapsverksamheten i hemlandet 
Aki Pihlaja, 040 163 2227

Chef för enheten för välmående och hälsa
Susanna Uusi-Pohjola, 040 610 1373

Chef för migrationsarbete
Erja Reinikainen, 0400 137 490

Chef för organisationsutveckling
Katriina Kuusela, 040 546 6458

Chef för den internationella programverksamheten
Maria Suoheimo, 040 701 1138

Chef för den internationella katastrofhjälpen
Niklas Saxén, 040 652 7175

Chef för den internationella ekonomiförvaltningen
Jussi Lares, 040 643 3578

Chef för det internationella personbiståndet
Kaisa Kannuksela, 040 163 9995

Logistikchef (logistikcentralen i Kalkku)
Ari Mäntyvaara, 03 3142 1417

Anskaffningschef (logistikcentralen i Kalkku)
Ritva Lahti, 040 528 2507

Medelanskaffningschef
Anna Laurinsilta, 040 741 1030

2021
Journalisterna bedömer: FRK bästa organisation inom extern kommunikation