Röda Korset bistår Helsingfors och Vanda vid coronavaccinering och smittspårning

Fotograf: Leena Koskela / Suomen Punainen Risti

Till frivilliguppgifter söker man nu hundratals människor.

Städerna Helsingfors och Vanda har bett Finlands Röda Kors om hjälp med smittspårning och stöd vid coronavaccinering. Till frivilliguppgifter söker man nu hundratals människor i Helsingfors och Vanda. Röda Korset har också förberett sig för biståndsbegäranden från andra kommuner.

Myndigheterna ansvarar för spårning och vaccinering

De frivilliga fungerar som stöd för yrkespersoner inom social- och hälsovården.

- Frivilliga söks för två olika uppgifter. Vid smittspårningen agerar de frivilliga per telefon och stöder yrkespersonerna i deras arbete. Vid vaccineringen vägleder de frivilliga människor som kommer för att vaccinera sig och säkerställer att alla bär munskydd. Därtill stöder de yrkespersonerna vid observationen efter vaccineringen, säger koordinatorn för första hjälpen-verksamhet Niina Hirvonen från Röda Korsets Helsingfors och Nylands distrikt.

De frivilliga hjälper i synnerhet under rusningstoppar. De ersätter inte yrkespersonernas arbete. Städerna har rekryterat och kommer att rekrytera hundratals arbetstagare.

Röda Korset utbildar de frivilliga för sina uppgifter

Röda Korset utbildar alla frivilliga i samarbete med städerna Helsingfors och Vanda. Röda Korset svarar också för rekrytering och utbildning av frivilliga som kommer via andra organisationer. De frivilliga introduceras i uppgifterna också på plats. De frivilliga har inte tillgång till patientdatabasen.


- Det är fråga om en exceptionell situation, då målet är att så fort som möjligt vaccinera en stor del av människorna. Röda Korset är berett att bistå myndigheterna i hela landet om hjälp begärs. Till uppgifterna behövs nu också en stor mängd helt nya frivilliga och vi uppmuntrar alla intresserade att anmäla sig, säger Röda Korsets chef för beredskapsverksamhet i Finland Aki Pihlaja.

Anmäl dig som frivillig i Helsingfors eller Vanda

Smittspårning:
Helsingfors och Vanda

Vaccinering:
Helsingfors
Vanda