Röda Korsets verksamhet under coronapandemin

Fotograf: Anni Koponen / Suomen Punainen Risti

Röda Korset spelar en särskild roll i beredskapen för krissituationer. Vi har följt utvecklingen av coronaepidemin från dess begynnelse i världen och i Finland.

Röda Korset hjälper i coronakrisen både internationellt och runtom Finland. I Finland hjälper våra frivilliga människor att överleva epidemin. Vårt biståndsarbete stödjer och kompletterar myndigheternas verksamhet, och som stöd för de frivilliga är medarbetarna i Finlands Röda Kors distrikt och centralbyrån.

Coronaviruset – inrikes hjälp
Coronaviruset – Röda Korsets arbete i Finland
Världen
Coronavirus – Röda Korsets internationella arbete
5 sätt att hjälpa
Jag vill hjälpa
Röda Korsets coronahjälp
Jag letar efter hjälp
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Att hjälpa de mest utsatta har varit Finlands Röda Kors viktigaste uppgift ända sedan organisationen föddes. Röda Korset har under olika tider svarat mot behovet av hjälp i Finland och utomlands på många olika sätt. Video: Suomen Punainen Risti