Coronaviruset – Röda Korsets arbete i Finland

Personer i Röda Korsets kläder reser ett sjukhustält i hemlandet.
Fotograf: Anni Koponen / Suomen Punainen Risti

Röda Korset hjälper runt om i Finland under coronakrisen.


Finlands Röda Kors har, i egenskap av nationell organisation som bistår myndigheterna, en speciell roll när det gäller beredskap. Vi har följt utvecklingen av coronasituationen ända sedan den uppstod.

Röda Korsets frivilliga och anställda hjälper de som lider av coronasituationen och bistår myndigheterna i deras arbete. Vi utökar och utvecklar verksamheten i takt med att hjälpbehovet förändras. Där epidemin inte ännu har brett ut sig alltför mycket är de frivilliga beredda att hjälpa när begäran från myndigheterna kommer.

I verksamheten följer vi myndigheternas anvisningar och bestämmelser samt hjälper där behovet av hjälp är som störst.

Till stöd inom coronavaccineringen

Finlands Röda Kors bistår myndigheterna i coronavaccineringen. De frivilliga bistår myndigheterna genom att hänvisa de som kommer för att vaccinera sig till rätt lokaler och ge dem psykiskt stöd och samtalshjälp. Frivilliga med färdigheter i första hjälpen deltar även i observationen efter vaccination.

Vi behöver hundratals nya frivilliga för hjälpverksamhet runt om i Finland. I Nyland kan du anmäla dig som frivillig här. I övriga Finland kan du fråga Röda Korsets distriktsbyrå om hjälpbehovet i ditt område. Distriktens kontaktuppgifter finns här.

Mathjälp och hjälp med att uträtta ärenden

Röda Korsets frivilliga delar ut mathjälp samt hjälper äldre och andra i riskgrupperna genom att gå till butiken och apoteket för deras räkning.

Säkerheten för såväl de som får hjälp som de som hjälper är synnerligen viktig för oss. För att garantera säkerheten följer de frivilliga alltid Röda Korsets gemensamma anvisningar och verksamhetsmodeller.

Mer information om vår verksamhet i olika områden får du genom att kontakta Röda Korsets lokala avdelning eller distrikt.

Hjälp till sjukhus

Röda Korset hjälper sjukhus att förbereda sig för epidemier genom att leverera triage-enheter. Tack vare enheterna får sjukhusen extra utrymme för att bedöma hur akut vårdbehovet är hos patienterna.

Sjukvårdsdistrikten står för kostnaderna för de triage-enheter de beställer. Röda Korset bistår sjukhusen genom att transportera tälten till platsen från sitt logistikcenter i Tammerfors och resa upp dem med hjälp av anställda och utbildade frivilliga. Dessutom ger organisationen beställaren inskolning i användningen av enheten.

Röda Korset har beredskap att på begäran ännu leverera flera likadana enheter till sjukhus runt om i Finland.

På begäran hjälper frivilliga även till med att bland annat vägleda patienter vid sjukhusens ingångar om sjukhusets egen personal inte räcker till.

Närvaro på nätet och per telefon

Vi ger stöd åt utsatta människor utan att äventyra varken hjälpmottagarnas eller de frivilligas hälsa.

I Röda Korsets hjälptelefon ger vi samtalshjälp om allt som oroar kring coronavirusepidemin. Över hundra utbildade frivilliga inom psykiskt stöd svarade på samtal runt om i Finland. Tjänsten fick stöd av LokalTapiola. Hjälptelefonens arbete avslutades den 26 juni 2020.

Röda Korsets tusentals utbildade frivilliga inom vänverksamheten håller allt aktivare kontakten med sina vänpar runt om i Finland per telefon och via andra distansförbindelser. Vi har utökat den riksomfattande webbutbildningen, och allt fler nya frivilliga utbildas inom vänverksamheten.

Röda Korsets de Ungas skyddshus ger ungdomar stöd per telefon och på nätet. Även tillfällig inkvartering i de Ungas skyddshus är möjlig efter behov för unga utan symptom. Vi ger unga stöd även via chatten Sekasin, där mängden kontakter har ökat under coronakrisen.

På nätet ger vi även närståendevårdare stöd.

Delning av korrekt information

I sina kanaler delar Röda Korset aktivt information från myndigheterna för att förebygga spridningen av coronaviruset. Vi producerar även själva bland annat anvisningar för psykiskt stöd som finns tillgängliga för alla på nätet. Utbildade frivilliga har ställt upp som rådgivare i myndigheternas coronatelefoner och -chattar.

På Helsingfors-Vanda flygplats har frivilliga informerat resenärer som återvänder till Finland om coronaviruset. Syftet med verksamheten var att säkerställa att var och en får veta om karantänen vid hemkomsten och om andra åtgärder för att förebygga smitta.

Eftersom en stor del av skolorna är stängda erbjuder vi även läxhjälp på distans och gratis undervisningsmaterial till stöd för distansstudier på nätet.

Blodgivningen fungerar även under undantagstillståndet

Blodgivare behövs även under epidemin. Verksamheten har ordnats så att du kan ge blod även under undantagstillståndet.

Blodgivning sker nu i första hand med tidsbokning på permanenta platser, och tidsbokningen används nu också för blodgivningsevenemang.

På blodgivningspunkterna följs skärpta åtgärder för hygien och säkerhet. Du kan kontrollera det aktuella blodbehovet på adressen blodtjanst.fi.

Hjälptelefon erbjuder samtalshjälp
Röda Korsets hjälptelefon erbjuder samtalshjälp
5 sätt att hjälpa
Jag vill hjälpa
Röda Korsets coronahjälp
Jag letar efter hjälp