Coronavirus – Röda Korsets arbete i Finland

Fotograf: Anni Koponen / Suomen Punainen Risti

Röda Korset hjälper med coronakrisen runtom Finland.


Finlands Röda Kors har en speciell roll i beredskapen och förberedelserna i sin egenskap av nationell organisation som stödjer myndigheterna. Vi har följt utvecklingen av coronasituationen sen dess början.

Röda Korsets frivilliga och medarbetare hjälper de som lider av epidemin som stöd för myndigheterna. Vi utökar och utvecklar vår verksamhet i och med att behovet av stöd förändras. Där epidemin inte ännu spridits mycket är frivilliga beredda att hjälpa myndigheterna ifall begäran kommer.

I vår verksamhet iakttar vi myndigheternas anvisningar och bestämmelser, och vi hjälper där hjälp behövs mest.

Mathjälp och hjälp att uträtta ärenden

Röda Korsets frivilliga delar ut mathjälp samt hjälper seniorer och andra i riskgrupperna genom att gå till butiken och apoteket på deras vägnar.

Säkerheten för både de som får hjälp och de som hjälper är ytterst viktigt för oss. För att trygga säkerheten följer de frivilliga alltid Röda Korsets gemensamma anvisningar och verksamhetsmodeller.

Mer information om vår verksamhet i olika området kan du få genom att kontakta Röda Korsets lokala avdelning eller distrikt.

Hjälp åt sjukhus

Röda Korset hjälper sjukhus bereda sig på epidemier genom att leverera triage-enheter. Med hjälp av dessa enheter får sjukhusen mer utrymme att bedöma hur brådskande patienternas vård är.

Sjukvårdsdistrikten ansvarar för kostnaderna för de triageenheter de beställt. Röda Korset bistår sjukhusen genom att transportera tälten till platsen från sitt logistikcenter i Tammerfors och genom att resa upp dem med hjälp av anställda och utbildade frivilliga. Därtill tränar organisationen beställaren i hur tältet används.

Röda Korset har fortfarande beredskap att skicka flera liknande enheter på begäran till sjukhus runt Finland.

Frivilliga hjälper också på begäran att bland annat vägvisa patienter till sjukhusens ingångar ifall sjukhusens egen personal inte räcker till.

Närvaro på nätet

Vi stödjer sårbara personer utan att äventyra hälsan för de som får hjälp eller de frivilliga.

Röda Korsets ett tusen utbildade frivilliga i vänverksamheten är i kontakt med sina vänpar runt Finland allt mer aktivt per telefon och andra fjärrförbindelser. Vi har ökat på de riksomfattande nätkurserna och allt fler nya frivilliga utbildas till vänverksamheten.

Röda Korsets Skyddshus för Unga stöder ungdomar per telefon och på nätet. Även tillfällig inkvartering i Ungas skyddshus är möjlig för unga utan symptom i mån av behov. Vi erbjuder också unga stöd genom Sekasin-chatten, där mängden kontakter har ökat under coronakrisen.

På nätet erbjuder vi också stöd för närståendevårdare.

Delande av korrekt information

Röda Korset delar aktivt på sina kanaler information från myndigheterna för att förebygga coronasmitta. Vi producerar också själv bland annat anvisningar för psykiskt stöd för användning av vem som helst på nätet. Utbildade frivilliga fungerar som rådgivare i myndigheternas coronatelefon- och chattjänster.

Frivilliga delar ut information åt resenärer som återvänder till Finland om coronaviruset på Helsingfors-Vanda flygplats. Avsikten med verksamheten är att se till att var och en får veta om karantänen vid hemkomsten och om andra åtgärder för att förebygga smitta.

Eftersom största delen av skolorna är stängda, erbjuder vi också läxhjälp och gratis undervisningsmaterial för att stöda studier på nätet.

Blodgivning fungerar även i undantagstillstånd

Blodgivare behövs även under en epidemi. Verksamheten har arrangerats så att man även kan ge blod under undantagstillståndet.

Blodgivning fungerar nu i första hand med tidsbokning vid fasta ställen, och tidsbokningen används nu också för blodgivningsevenemang.

Vid blodgivningspunkterna används skärpta åtgärder för hygien och säkerhet. Du kan kontrollera det aktuella blodbehovet på adressen blodtjanst.fi.

Hjälptelefon erbjuder samtalshjälp
Röda Korsets hjälptelefon erbjuder samtalshjälp
5 sätt att hjälpa
Jag vill hjälpa
Röda Korsets coronahjälp
Jag letar efter hjälp