Coronavirus – Röda Korsets internationella arbete

Fotograf: Kreikan Punainen Risti

Röda Korset kämpar mot coronaviruset och försöker bromsa dess spridning i Europa, Afrika, Mellanöstern och Asien.

Epidemier orsakar särskilt problem i länder där sjuk- och hälsovårdstjänster redan är svaga eller otillräckliga. Ofta lider samma länder redan tidigare av fattigdom, otrygghet, konflikter eller klimatförändringens effekter.

Mest brådskande behov av hjälp är människor som är särskilt utsatta, vars risk att insjukna är större till exempel på grund av avsaknad av information, dålig hygien eller begränsad tillgång till sjuk- och hälsovård.

Humanitär hjälp till Libanon

Utrikesministeriet beviljade i april det internationella Röda Korset en miljon euro till dess COVID-19 nödbiståndsvädjan, som kommer att riktas till humanitär hjälp i Libanon.

Målet är att rädda människoliv och öka på säkerheten, välmåendet och utkomsten för människor i särskilt utsatt ställning i ett års tid.

Konflikterna i Mellanöstern och den stora mängden flyktingar belastar Libanons sjuk- och hälsovårdssystem. Följderna är ytterst allvarliga ifall coronaviruset sprids bland de cirka 1,5 miljoner syriska flyktingar och 300 000 palestinska flyktingar som bor i Libanon.

Genom biståndsarbetet minimeras skadorna orsakade av COVID-19-viruset, hjälps insjuknade att få vård, fördelas hälsoinformation samt förbättras tillgången till vatten, sanitära förnödenheter och hygien.

Dessutom skickar Röda Korset materialhjälp till Libanon och vid behov till Afrika.

Corona-hälsoinformation och -verksamhet i Afrika och Asien

Röda Korset riktar 1,6 miljoner euro av årets medel för utvecklingssamarbete till att bekämpa coronaviruset i partnerländerna Burundi, Sydsudan, Etiopien, Kenya, Malawi och Zimbabwe, Nigeria, Sierra Leone och Somalia i Afrika.

Dessutom stöds sjuk- och hälsovårdsarbete i Sahelområdet. Partnerländer i detta är Afghanistan, Myanmar och Nepal. Arbetet utförs med stödet från utrikesministeriet och bidragsgivarna.

Det lokala Röda Korset spelar en viktig roll i kampen mot coronaviruset som stöd för myndigheterna. Med stöd från Finlands Röda Kors har tusentals frivilliga fått utbildning om hälsa, hygien och bekämpande av epidemier i Afrika och Asien. Nu är denna beredskap guld värd.

De frivilliga ger information åt människor, stöder identifieringen av smittfall, hjälper människor som vårdas hemma eller är i karantän samt bjuder psykosocialt stöd åt insjuknade, utsatta för sjukdomen och frivilliga. Dessutom förbättras tillgången till hygienprodukter och skapas kommunikationsmaterial om coronaviruset.

I och med att coronaviruset sprids är det viktigt att också fortsätta det grundläggande sjuk- och hälsovårdsarbetet.

Stöd för migranter i Grekland och Turkiet

Finlands Röda Kors har beviljat 100 000 euro från dess katastroffond till det internationella Röda Korsets nödbiståndsvädjan för att hjälpa migranter i Grekland och Turkiet.

Med biståndet kan man bjuda på grundläggande sjuk- och hälsovårdstjänster och förbereda sig på coronaviruset i lägren genom att dela ut hygienpaket åt familjer och desinficera utrymmen. Dessutom hjälps människor som blivit utsatta för sexuellt eller könsrelaterat våld.

Sjukdomar sprids lätt i läger på grund av trånga levnadsförhållanden, bristfällig sjuk- och hälsovård, otillräckliga sanitetsutrymmen och dålig hygien.

Vid gränsen mellan Turkiet och Grekland finns cirka 25 000 människor som försöker komma in i Europa. Tack vare biståndet kan Turkiets Röda Halvmåne erbjuda psykosocialt stöd särskilt åt barn som anländer ensamma. Dessutom stöds sjuk- och hälsovårdstjänster för migranter, utdelning av första hjälpen-paket och beredandet inför coronaviruset.

Finlands Röda Kors har också skickat biståndsarbetare för att koordinera internationella biståndsoperationer.