Frivilliga kämpar för att bromsa upp coronapandemin

Fotograf: JOHN BUNDI / KENIAN PUNAINEN RISTI

Se på vilket sätt Röda Korsets frivilliga hjälper runtom i världen just nu.

Röda Korset har över 160 000 lokala enheter och 14 miljoner frivilliga, som delar ut riktig information om coronaviruset, hjälper med sållning av sjukdomsfall, erbjuder hjälp med ärenden för dem som sitter i karantän och ger psykosocialt stöd. Dessutom delar de ut hygienartiklar och bygger ställen för handtvätt.

Ofta stödjer Röda Korset även landets myndigheter genom att erbjuda hälsovårdstjänster, såsom ambulanstjänster och kliniker.
Samtidigt är det viktigt att fortsätta det biståndsarbete som var igång redan innan corona, så att människorna får det stöd de behöver även under exceptionella tider.

Hjälp överallt i Kenya

Fotograf: Röda Korset i Kenya

Förutom corona har Kenya plågats av väldiga gräshoppssvärmar, som förstör odlingarna. Dessutom har översvämningar påverkat 300 000 kenyaners liv.
Röda Korset i Kenya hjälper att bekämpa corona överallt i världen, även i inofficiella bosättningar och slumområden. Människorna får information om viruset, ställen för handtvätt samt även mat vid behov. Biståndsarbetet har nått 21 miljoner människor.

Mat och hygien till fångar

Fotograf: Röda Korset i Niger

Matkrisen har plågat många afrikanska länder redan innan corona. Röda Korset i Niger har delat ut 2 000 ton mat till 111 356 människor, som har varit tvungna att lämna sina hem i områdena Tillabery och Diffa på grund av våldsamheter.

Röda Korset har även levererat 47 ton mat till fyra fängelser, vilket täcker fångarnas behov för tre månader. Dessutom har man byggt handtvättställ i 19 fängelser och fångarna har undervisats i att förhindra spridning av viruset.

Frivilliga hos Röda Korset i Niger har även byggt över 550 tillfälliga skydd där människor som kommit tillbaka från Burkina Faso kan vara under karantänen.

Informationsgivning i Sydsudan

Fotograf: Röda Korset y Sydsudan

I Sydsudan lider 61 procent av befolkningen av matbrist och coronakrisen befaras försämra situationen ytterligare. Röda Korsets frivilliga informerar lokala samhällen om förebyggande av corona, så att epidemin inte sprids i landet.

Hälsa i Syrien

Fotograf: Röda halvmånen y Syrien

Det grundläggande sjuk- och hälsovårdsarbetet måste trots allt fortsätta. I Syrien gläds 6-åriga Ahmad för att han nu kan ta sig ut och röra på sig efter att han har fått en rullstol från Röda Halvmånen i Syrien. Ahmad föddes med förlamning i underkroppen. Han är en av många som får hälsohjälp av Röda Korset trots coronaepidemin.

Stöd i flyktingläger

Fotograf: Ibrahim Mollik / IFRC

Mahfuza, 32, som har flytt från Myanmar, är ensamstående mamma till två barn. Hon bor i världens största flyktingläger Cox’s Bazar i Bangladesh. På det lilla området bor det över en miljon människor varav en stor del har flytt från våldsamheterna i Myanmar.

Lägrets första coronavirussmittor bekräftades i maj. Röda Korset ger Mahfuza råd om hur hon ska skydda sig mot viruset. Frivilliga ger information genom att knacka dörr, dela ut broschyrer och informera i bland annat radio.

Dessutom hjälper Röda Korset människor att få rent vatten och hälsovård. I lägret förbereder man sig också inför epidemin genom att bygga fler isolerings- och vårdutrymmen.

Hygien för dem som har lämnat sitt hem

Fotograf: Röda Korset i Grekland

Flyktingar och andra människor i rörelse är i en särskilt svår situation under coronapandemin.

I maj gav Röda Korset i Grekland humanitär hjälp och skyddsutrustning samt 1 200 förpackningar med hygienprodukter till invånarna i Malakasas flykting- och immigrantcenter.

Ambulanstjänster i Libanon

Fotograf: Röda Korset i Libanon

Mellanösterns konflikter och den stora mängden flyktingar belastar Libanons hälsovårdssystem. Röda Korset i Libanon erbjuder grundläggande hälsovård och ansvarar för säker transport av coronaviruspatienter som stöd för myndigheterna.

Dessutom utför man informationsarbete och förbättrar människornas vatten-, hygien- och sanitärtjänster.

Hjälp med stöd från gåvogivare och utrikesministeriet

Finlands Röda Kors deltar i Röda Korsets globala biståndsoperation med stöd från utrikesministeriet och gåvogivare.

I Afrika utför vi biståndsarbete i Burundi, Sydsudan, Etiopien, Kenya, Malawi och Zimbabwe, Niger, Sierra Leone och Somalia. Dessutom stödjer vi hälsoarbete i Sahelområdet.

I Asien riktas hjälpen till Afghanistan, Nepal och Myanmar. I Europa stödjer man arbetet i Greklands och Turkiets flyktingläger samt i Libanon och Syrien.